p دانلود مسابقات America’s Got Talent فصل 17 با لینک رایگان

دانلود مسابقات America’s Got Talent

دانلود مسابقات America’s Got Talent  با لینک مستقیم

دانلود مسابقات America’s Got Talent  کیفیت عالی از فیلم ۹

دانلود مسابقات America’s Got Talent

دانلود مسابقات America’s Got Talent

دانلود مسابقات America’s Got Talent فصل ۱۷

قسمت‌‌‌ ۲۲ اضافه شد

 

ژانر : مسابقه
امتباز : ۵٫۵/۱۰

زبان : انگلیسی
فرمت : MKV
محصول : آمریکا
ستارگان : Simon Cowell, Nick Cannon, Howie Mandel, Heidi Klum, Mel B
کارگردان : Simon Cowell, Jason Raff, Ken Warwick

خلاصه داستان : آمریکا استعداد دارد برنامه خانوادگی شبکه NBC می باشد. در این برنامه به کشف استعدادها در همه زمینه ها پرداخته میشود…

================================

فصل ۱۷

دانلود قسمت ۰۱:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۲:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۳:   نسخه  ۷۲۰p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۴:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۵:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۶:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۷:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۸:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۹:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۰:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۱:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۲:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۳:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۴:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۵:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۶:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۷:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۸:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۹:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۰:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۱:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۲:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

================================


================================

فصل ۱۶

دانلود قسمت ۰۱:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۲:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۳:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۴:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۵:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۶:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۷:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۸:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۹:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۰:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۱:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۲:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۳:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۴:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۵:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۶:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۷:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۸:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۹:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۰:   نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

================================


================================

فصل ۱۵

دانلود قسمت ۰۱:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۲:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۳:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۴:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۵:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۶:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۷:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۸:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۰۹:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۰:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۱:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۲:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۳:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۴:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۵:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۶:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۷:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۸:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۱۹:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۰:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۱:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۲:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۳:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۴:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

دانلود قسمت ۲۵:  نسخه ۷۲۰p  | نسخهx265 720p  |  نسخه ۴۸۰p

================================


فصل ۲ قهرمانان

======================================

قسمت ۰۱ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۱ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ :لینک مستقیم

**

قسمت ۰۲ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

**

قسمت ۰۳ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۳ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ :لینک مستقیم

**

قسمت ۰۴ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۴ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ :لینک مستقیم

**

قسمت ۰۵ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۵ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ :لینک مستقیم

**

قسمت ۰۶ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۶ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ :لینک مستقیم

**

قسمت ۰۷ کیفیت ۴۸۰ : لینک مستقیم

قسمت ۰۷ کیفیت ۷۲۰×۲۶۵ :لینک مستقیم

======================================

================================
فصل ۱ قهرمانان

S01/ 09-Oct-2019 13:55 –

================================


================================
فصل ۱ تا ۱۴
S01/ 29-Dec-2019 16:35 –
S02/ 29-Dec-2019 16:36 –
S03/ 29-Dec-2019 15:14 –
S04/ 29-Dec-2019 15:14 –
S05/ 29-Dec-2019 15:14 –
S06/ 29-Dec-2019 16:38 –
S07/ 29-Dec-2019 16:41 –
S08/ 29-Dec-2019 16:43 –
S09/ 29-Dec-2019 16:44 –
S10/ 29-Dec-2019 16:47 –
S11/ 29-Dec-2019 16:52 –
S12/ 29-Dec-2019 16:54 –
S13/ 29-Dec-2019 17:01 –
S14/ 29-Dec-2019 17:09 –
================================
  • دیدگاها ، پس از تایید مدیران سایت منتشر خواهند شد.
  • دیدگاهای انگلیسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نخواهند شد.

reza
دوشنبه , ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
پاسخ

درود و عرض ادب
میشه لطف کنید و فصل ۱۷ ام رو اضافه کنید؟

reza
شنبه , ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
پاسخ

درود بر شما.
فصل ۱۷ام هم از جند روز پیش پخش شده. لطف می‌کنید و برای دانلود قرارش بدید

حسین شاه‌بیگ
پنج شنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۰
پاسخ

سلام و خسته نباشید به مجموعه سایت، خواستم تشکر کنم از زحماتتون بخاطر فیلم و سریالهای بروز و همچنین تمامی مسابقات؛ ممنون از شما همیشه موفق باشید

سینا
جمعه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
پاسخ

دوست عزیز فصل های ۳ و ۴ و ۵ فولدر دانلود خالیه اگه میتونی لینک هارو بذار مرسی

masoud
چهارشنبه , ۱۱ تیر ۱۳۹۹
پاسخ

سلام حاجی این فصل جدیده(۱۵)،قسمتای جدیدشو چن شنبه ها میزازی؟

Leonardo
چهارشنبه , ۱۱ تیر ۱۳۹۹
پاسخ

قرار گرفته دیگه عزیز . هر چهارشنبه

حمیدرضا
جمعه , ۶ تیر ۱۳۹۹
پاسخ

ماشاالله به این سرعت عمل تا رویم را برگرداندم دیدم قسمت ۵اضاف شد ممنون

حمیدرضا
جمعه , ۶ تیر ۱۳۹۹
پاسخ

نوشتیدفصل ۱۵ قسمت ۵قرار گرفت ولی تو این صفحه همون قسمت ۴از فصل ۱۵ هستش

saeedgreat
پنج شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
پاسخ

۷۲۰ x264 قسمتای جدیدم بزارین خواهشا.تلویزیون x265 نمیخونه

حمید
جمعه , ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پاسخ

سلام.خسته نباشید.لینک قسمت ۶ فصل ۲ قهرمانان خرابه.لطفا تعویضش کنین.مرسی.

aakpunk
چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

سلام خسته نباشید قسمت فینال امروز منتشر میشه؟

Leonardo
چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

ایشالا

x1000
دوشنبه , ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

با سلام
چرا زیرنویس قرار نمیدین دوست عزیز

ممدج
دوشنبه , ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پاسخ

اصلا زیرنویس لازم نداره
فیلم سریال ک نیست، مسابقس =|

Amin
چهارشنبه , ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

سلام قسمت ۱۸ رو کی میذارید ادمین جان؟

Leonardo
چهارشنبه , ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

به زودی امروز دیر اومد متاسفانه

Tiny
چهارشنبه , ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

Salam qesmate 18 ro key mizarid admin jan?

Leonardo
چهارشنبه , ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

به زودی امروز دیر اومد متاسفانه

S
جمعه , ۸ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

قسمت ۱۶ نسخه ۲۵۶ نداره؟

Leonardo
جمعه , ۸ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

خیر عزیز

Alireza
سه شنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

قسمت ۲ لایو شو (قسمت ۱۴) رو کی میذارین ؟

Leonardo
سه شنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

فردا عصر

Alireza
سه شنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

تشکر

Mehran
پنج شنبه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

قسمت ۱۲ خلاصه قبل هست یا نه؟

Leonardo
پنج شنبه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

نه عزیز برای چی خلاصه . اجرای زنده شروع شده و نتیجش که قسمت ۱۳ باشه هم قرار گرفته

kian
سه شنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

سلام، ممنون از سایت خوبتون. لطفا نسخه ۴۸۰ قسمتای دیگه رو هم قرار بدید.

علی
پنج شنبه , ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

قسمت ۱۰ دانلود نمیشع ..اِرورع ۴۰۴ میدع

Leonardo
پنج شنبه , ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ

تست شد سالم هستن . ایپی ایران باشید

aakpunk
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

سلام خسته نباشید قسمت هشت امروز منتشر میشه؟

Leonardo
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

بله قرار گرفت عزیز

amir
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

سلام قسمت هشتم کی منتشر میشه؟؟؟ و چند شنبه هاا تو سایت قرار میگیره؟؟؟!

Leonardo
چهارشنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

چهارشنبه ها عزیز

faramarz
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

سلام خداییش خیلی زحمت میکشید خیلی ممنون لینک مینک خراب ندارم بگم او که کنید فقط یک دنیا تشکر

Leonardo
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

لطف دارین عزیز

امید
پنج شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

قسمت ۷ فصل ۱۴ لینکش خرابه

Leonardo
پنج شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

با ایپی ایران باید دانلود کنید عزیز

امید
جمعه , ۲۱ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

مرسی

علی
دوشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

سلام با تشکر از سایت خوبتون ممنون شما تنها سایتی هستید که فصل ده و یازده رو قرار دادید و ما متشکریم اما لینک های فصل یازده خراب شده و اگه این مشکل رو هم برطرف کنید بیشتر ممنونتون میشیم

Leonardo
دوشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

تصحیح شد عزیز

shima
پنج شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

قسمت ۶ (جدید) را اشتباه قرار دادید این فایل تکراری از یک قسمت دیگه هست و قسمت ۶ نیست
لطفآ فایل را اصلاح کنید
با سپاس

Leonardo
پنج شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

عزیز نوشتیم خلاصه قسمت های قبله

shima
پنج شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۸
پاسخ

بله حق با شماست
من دقت نکرده بودم

سحر
چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
پاسخ

سلام.قسمت جدید اومده میشه بذارید

شکیبا
جمعه , ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
پاسخ

سلام خیلی ممنون که فصل جدید رو گذاشتین ….چند شنبه ها این برنامه پخش میشه؟؟؟

لیندا
دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
پاسخ

اینا زیر نویس هم داره؟

Leonardo
دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
پاسخ

خیر عزیز

مرتضی
پنج شنبه , ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
پاسخ

فصل قهرمانان قسمت ۳ و ۶ به یه اسم دیگه نوشته شده. لینکها درست هست؟

Leonardo
پنج شنبه , ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
پاسخ

بله عزیز . اسم هم در واقع درسته . این ۶ قسمت رو در ادامه ۲۴ قسمت فصل قبل حساب کنید همین میشن 🙂

B3hism
پنج شنبه , ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
پاسخ

سلام . مرسی بابت زحمات بی دریغتون . لینک های دانلود بعضی از قسمت های فصل ۱۲ و ۱۱ خراب هستش . ممنون میشم اگر چک کنید .
سپاس گزارم

alireza
چهارشنبه , ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
پاسخ

اگه ممکنه با انکود x265 هم قرار بدید

Arash
یکشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
پاسخ

با عرض سلام و خسته نباشد اول تشکر کنم بابت سایت عالیتون و زحمتای فراوانی ک میکشین و در ادامه خاستم ببینم چرا زیر نویس نداره امریکن گت تالنت و زیر نویس واسش میذارین یا نه

Leonardo
یکشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
پاسخ

نه عزیز این مدل برنامه ها براش زیرنویس نمیاد

نیما
چهارشنبه , ۸ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ

قسمت ۱۷ کیفیت ۷۲۰ نداره؟

Payman
چهارشنبه , ۸ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ

به زودی عزیز

سمیرا
چهارشنبه , ۱ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ

خیلی ممنونم. مشکلم حل شد.
مرسی که انقدر سریع رسیدگی میکنید. موفق باشید

Payman
پنج شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ

خواهش عزیز

سمیرا
چهارشنبه , ۱ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ

سلام. من قسمت ۱۴فصل۱۲رو با کیفیت۴۸۰نمیتونم دانلود کنم. مشکلی داره؟ چون تمام قسمت ها به راحتی دانلود میشن

Payman
چهارشنبه , ۱ شهریور ۱۳۹۶
پاسخ

لینک سالمه عزیز اما به زودی میارم روی سرور خودمون که بدون مشکل باشید . تا ۱۵ دقیقه دیگه عوض میشه

samira
دوشنبه , ۵ تیر ۱۳۹۶
پاسخ

قسمت ۴فصل۱۲خرابه؟ دانلود کردم خراب بود

Payman
دوشنبه , ۵ تیر ۱۳۹۶
پاسخ

نه عزیز سالمه